همچنین در پارس جوی
 
نقد و برسی Along the Edge
30 جولای 2021
توسط Pars Joy
نقد و بررسی
ادلمه مطلب
پست های جدید پارس جوی
7.1

نقد و برسی Along the Edge

8.7

نقد و بررسی بازی Lou’s Revenge

9.3

نقد و بررسی Empire of Sin

5.5

نقد و بررسی What The Fork

1.8

نقد و بررسی بازی My Riding Stables 2: A New Adventure

6.8

نقد و برسی Pack Master

8.0

نقد و برسی ENCODYA

Pars Joy since 2014, All Rights Reserved