همچنین در پارس جوی
 
نقد و بررسی World Class Champion Soccer
28 ژانویه 2023
توسط Pars Joy
نقد و بررسی
ادلمه مطلب
پست های جدید پارس جوی
2.0

نقد و بررسی World Class Champion Soccer

8.8

نقد و بررسی بازی Gas Station Simulator

8.8

نقد و بررسی بازی Unusual Findings

7.5

نقد و بررسی بازی Maze Blaze

8.8

نقد و بررسی Temple of Horror

8.5

نقد و بررسی Enoh

7.6

نقد و بررسی بازی Warhammer 40000: Darktide

Pars Joy since 2014, All Rights Reserved